Godt arbejdsmiljø hos Naturstyrelsen Vadehavet

11-03-2014

Medarbejdere og chefer hos Naturstyrelsen Vadehavet glæder sig over at deres arbejdsmiljø er i top

Grøn smiley til Naturstyrelsen Vadehavet

På en flot solbeskinnet forårsdag i marts, havde arbejdsmiljørepræsentanterne Anders Rahbek og Jane Andersen fra Naturstyrelsen Vadehavet, besøg af Arbejdstilsynet. Besøget startede med en gennemgang af laboratoriet på Sorsigvej i Ribe hvor overvågningsmedarbejderne for vandløb, søer, grundvand og det marine holder til med deres laboratorieudstyr og feltbiler. Det eneste der blev bemærket var, at især de marine medarbejdere skulle være opmærksomme på tunge løft af iltflasker.

Besøget fortsatte derefter til skovarbejderne i Stensbæk Plantage, som var i gang med nedskæring til flis. Efter gennemgangen af selve arbejdsmiljøet var der en god snak og gode råd om især de tunge løft. Arbejdstilsynets besøg sluttede på Lindetskovgård, hvor Naturstyrelsen Vadehavet fik ros for sit arbejdsmiljø og en besøgsrapport uden bemærkninger, hvilket er ensbetydende med en grøn smiley.