Naturstyrelsen skover langs landevejen i Skagen Klitplantage

11-03-2014

Her kommer det til at gå stærkt i 2014

Webtest

Naturstyrelsen Vendsyssel vil i løbet af marts måned være meget synlige langs landevejen i Skagen Klitplantage. Vi skover en stor del af de ikke hjemmehørende træarter, som er plantet ud mod vejen og omkring den store P-plads. Det er primært de gamle og aldersprægede sitkagraner og de vindfølsomme contortafyr, samt holme af næsten udlevede bjergfyr som vil blive skovet. Alle træerne vil blive hugget til flis og anvendt som brændsel i et kraft-varmeværk i Jylland. Alle løvtræer skånes så vidt muligt og større rydninger vil efterfølgende blive plantet til med hjemmehørende arter. Det er i denne sammenhæng primært skovfyr og eg.

Formålet er at give bedre udsyn langs landevejen og at skabe indsigtskiler ind i plantagen, samt at fjerne uønskede og ikke hjemmehørende arter, som er ved at være udlevede.

Alle er velkomne til at kigge på, men hold afstand god afstand til maskinerne. Sikkerhedsafstanden til flishuggere og skovningsmaskiner er 70 meter. Den skal man overholde, når man går ud i terrænet for at se på arbejdet.

Arbejdet forventes afsluttet inden påskeferien.

 

Yderligere oplysninger kan gås ved henvendelse til Naturstyrelsen på tlf. 7254 3985