Stadig spor efter Alan og Bodil

27-03-2014

Går du disse dage en tur i skoven på Naturstyrelsen Vadehavets arealer, vil du frit kunne gå på de ryddede veje og stier, dog vil du i bevoksningerne stadig kunne opleve væltede og knækkede træer fra stormene i oktober og december sidste år.

Du vil i skovene stadig kunne se spor fra stormene i 2013

Vi lader de væltede løvtræer ligge, da de med tiden bliver til dødt ved og dermed levested for en lang række svampe, insekter og dyr. Det vil på sigt også øge mulighederne for endnu flere naturoplevelser i skovene, fortæller Skovrider Bent Rasmussen.

Enkelte steder vil man på enhedens arealer også kunne opleve mindre områder med mange væltede og/eller knækkede nåletræer. Efter planen vil det meste af det væltede nåletræ blive skovet i løbet af efteråret 2014.

På Naturstyrelsen Vadehavets arealer har stormfaldet været relativt begrænset og anslået er 4000 m3 nåletræ væltet på enhedens arealer. Samlet er der væltet mere end 500.000 m3 i statens skove, hvoraf størstedelen er væltet i det Nordvestlige og Sydøstlige Jylland. Det er derfor naturligt at Naturstyrelsens indsats i første omgang koncentreres til de hårdest ramte områder. Udtaler skovrider Bent Rasmussen.