Arkitekturpris til Naturrum Kirstinelyst

03-10-2014

Arkitekturens Dag 2014 satte pris på Naturrum Kirstinelyst.

De 25.000 gæster, der årligt besøger Naturrum Kirstinelyst, er ikke alene om at sætte pris på stedet. Det har Vejle Kommune nu også gjort med tildelingen af Vejles Arkitekturpris 2013 til byggeriet.

Dommerkommiteens begrundelse lyder: "Kirstinelyst er et naturcenter ved Randbøl Hede, der danner ramme om rekreative rum med bl.a. udstilling, madpakkested, grillplads og shelters. Det nye naturcenter fungerer som et formidlingssted, hvor besøgende kan få ny viden om heden. Naturcentrets nænsomme placering i naturen understreges i byggeriet med veldefinerede indramninger af kig til det omgivende landskab, overdækkede udeophold og brugen af levende tørv i vægge og tag".

Skovrider Henrik Vinther modtog i går på vegne af Naturstyrelsen diplom og plakette ved et arrangement i Spinderihallerne i Vejle.

"Vi er naturligvis meget glade for at have modtaget denne anerkendelse for projektet. I arkitektkonkurrencen havde vi netop lagt vægt på, at byggeriet skulle være et arkitektonisk fyrtårn, men samtidig også skulle indordne sig hedens enkle og ydmyge landskab. Modtagelsen af  Arkitekturprisen bekræfter os i, at det faktisk er lykkedes", siger skovrider Henrik Vinther.

Foruden at være en arkitektonisk perle er Naturrum Kirstinelyst også porten til oplevelser på Randbøl Hede. Med en inspirerende udstilling, rekreative faciliteter og afmærkede stier er stedet afsæt for ny viden og inspiration til ture rundt i det storslåede hedelandskab.

Arkitekturpris 2014 2
Skovrider Henrik Vinther takker for arkitekturprisen til Naturrum Kirstinelyst

Fakta om Naturrum Kirstinelyst:

  • Naturrum Kirstinelyst er udviklet som et af 5 pilotprojekter under konceptet Naturrum. Den samlede anlægspris er 6,5 mio kr. hvoraf 85% kommer fra eksterne fonde. Bygningen er tegnet af CUBO Arkitekter fra Århus.
  • Kirstinelyst blev indviet den 12. april 2013 og har siden haft mindst 35.000 besøgende.
  • Kirstinelyst har tilknyttet et skovhjælperprojekt med 6 udviklingshæmmede, og der er etableret en venneforening med ambassadører for stedet. Venneforeningen "Kirstinelysts Venner" har nu mere end 70 medlemmer.