Dialogmøde på Skodsborg Station

08-10-2014

Skodsborg station
God debat om natur og friluftsliv ved Skodsborg Station

Skiløjpe, motionsrute, naturlegeplads, gps-jagt, guidede ture, men også plads til ro og refleksion. Ideerne var mange, da fremtiden for skov og station ved Skodsborg blev drøftet ved et dialogmøde torsdag d.2.oktober.

Inspirationen var stor og engagementet ligeså fra omkring et halvt hundrede borgere samt repræsentanter for interesseorganisationer og foreninger, der mødtes i den fine gamle stationsbygning fra 1897.

Rudersdal Kommune, Naturstyrelsen, DSB og Banedanmark er gået i dialog om at skabe et aktivt udgangspunkt for leg, motion, natur- og kulturoplevelser. Målet er at gøre denne station ligeså kendt, som Klampenborg og Hareskov station – når familien skal i skoven. Alle muligheder er til stede: en skov, som ligger lige op af stationen, en storslået stationsbygning med tomme lokaler, en natur, som har meget at byde på og som har forbindelse til Dyrehaven, Mølleåen, Ravneholmene, Geel Skov, Rude Skov og nærhed til fine spisesteder og kulturseværdigheder, hvis man er på cykel.

På dialogmødet bød skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen velkommen på vegne af de fire samarbejdspartnere. Court Møller, formand for Teknik og Miljøudvalget i Rudersdal, bød også velkommen og fortalte at Teknik- og Miljøudvalget har været forbi i august, og syntes, at det er et rigtig spændende projekt med mange perspektiver. Court Møller stillede blandt andet spørgsmålet: ”Hvordan kan vi få udendørsfaciliteterne i spil?” og udtrykte, ”vi vil gerne rigtig gerne have det i spil”.

Projektet skal bl.a. være med til at åbne området op, hvor man i dag møder et lukket skovområde og parkerede biler, når man kommer ud fra stationen. Der er langt fra tale om et færdigt projekt, og formålet med aftenen var netop at få tanker og ideer. Det fik en af deltagerne til at rose mulighed for at få indflydelse så tidligt i forløbet.

Efter den indledende seance gik deltagerne ud i dialoggrupper. Interessen var god, og plancherne blev brugt flittigt. Efter en times brainstorm blev mødet rundet af, og det er nu op til projektparterne at integrere de mange ideer i en kommende friluftsplatform.

De 4 samarbejdspartnere i projektet løfter forskellige opgaver. Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune og Banedanmark arbejder sammen om de rekreative muligheder i skoven og på at gøre pladsen mellem stationen og skoven til en del af projektet. DSB er samtidig gået i gang med at finde ud af hvorledes stationen eller dele heraf kan nyttiggøres i det samlede projekt. DSB ser et potentiale i projektet i forhold til at få øget trafikken til og fra Skodsborg.

Efter den positive debat med borgere og interessenter, er næste skridt at en projektgruppe med deltagelse af DSB, Naturstyrelsen, Bane Danmark og Rudersdal Kommune bearbejder det nedskrevne input fra dialog-mødet og arbejde videre i samarbejde med forskellig lokale interessenter. Der er ikke økonomi til alle projektønskerne, så projektgruppen har bl.a. til opgave at udvikle projektideerne, så de kan danne grundlag for fondsansøgninger.

Projektet omkring Skodsborg Station kan følges på Rudersdal Kommunes hjemmeside og på Naturstyrelsens hjemmeside. På sidstnævnte, vil der komme en e-mail adresse, som interesserede er velkommen til at benytte.

dialogmøde skodsborg