Samarbejde om fiskeundersøgelser

14-10-2014

Fiskeundersøgelser i bornholmske vandløb

For at få et billede af fiskebestandende i de bornholmske vandløb, foretager Naturstyrelsen hvert år undersøgelser i forskellige vandløb. Metoden man benytter hedder elbefiskning, som består i, at man stikker en elektrode ned i vandet, når man tænder for strømmen svømmer fiskene automatisk imod elektroden, her opsamles fiskene med et net. Når man har samlet fiskene ind på en bestemt strækning, registreres arter, størrelse og antal, og fiskene slippes ud samme sted igen. Når dette gøres de samme steder år efter år, får man et godt billede af vandløbenes kvalitet, da fiskenes tilstedeværelse, eller mangel på samme, fortæller meget om naturtilstanden i vandløbet.

I år var det dog ikke alene Naturstyrelsen der udførte undersøgelserne, Vandpleje Bornholm stillede frivilligt op med flere mand, som hjalp til med arbejdet. Vandpleje Bornholm arbejder for en bedre miljøtilstand i de bornholmske vandløb, og har derfor stor interesse i arbejdet.

ElBefiskning

Læs mere om Vandpleje Bornholm