Fup og fakta om de danske ulve

20-10-2014

Den første ulv blev fundet død i Nationalpark Thy i november 2012. Siden er der observeret ulve flere steder i Jylland.

ulv
Efter knapt 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark.

I alt er der - via DNA-spor fra eksempelvis afføring og spytprøver fra dræbte byttedyr – registreret i alt 12 forskellige ulve i Jylland (inklusive den døde Thy-ulv) – og alle prøverne viste med sikkerhed, at der var tale om hanulve.

I Sønderjylland var der i august og september 2013 angreb på får to forskellige steder, hvilket blev bekræftet via DNA-test. I 2014 har der indtil nu været tre konstaterede angreb på husdyr (alle lam).

Rygter om ulv
Siden ulvens tilbagevenden til Danmark er der opstået forskellige rygter og vandrehistorier om ulv både i aviser og på sociale medier.

-Et vedvarende rygte er, at ulvene er blevet udsat af dedikerede ulve-venner eller af landmænd, som er trætte af de store bestande af kronvildt, siger skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen i Vadehavet.

Men der er ifølge Naturstyrelsens oplysninger ingen grund til at tro, at ulvene i Danmark skulle være udsat i naturen af mennesker.

-To af ulvene ved vi med sikkerhed stammer fra det meget kendte Milkeler-koblet i Sachsen syd for Berlin. De resterende kommer med stor sandsynlighed fra det nordøstlige Polen og Baltikum. Husk på, at store afstande ikke er noget problem for en ulv, som snildt kan løbe mellem 80 og 100 kilometer om dagen. Og det er helt naturligt, at især unge hanulve forlader flokken efter et eller to år og foretager lange vandringer for at finde en mage og et nyt territorium, siger biolog Hans Erik Svart fra Naturstyrelsen.

Ulve er desuden gode svømmere, og de kan uden problemer krydse floder og kanaler, eller benytte sig af veje og broer om natten, når der ingen trafik er, fortæller biologen.

Bliver ulve skudt?
Ulven er totalfredet i Europa, og hvis man skyder en ulv, risikerer man fængsel i op til to år. I Sverige og Norge er flere personer således blevet idømt lange fængselsstraffe for at skyde ulve.

- Hvis man skyder en ulv, så er det strafbart. Det er der slet ingen tvivl om. Men Naturstyrelsen har faktisk ikke kendskab til navngivne personer eller eksakte steder, hvor der skulle være skudt ulv. Det kunne tyde på, at det er rygter, for heldigvis ved de fleste, der har adgang til våben og indløst jagttegn godt, at det kan have særdeles seriøse konsekvenser at bryde loven, siger skovrider Bent Rasmussen.

Naturstyrelsen oplyser gerne om danske ulve
Et andet rygte er, at Naturstyrelsen skulle være bekendt med eksempelvis et billede af fire ulve i Frøslev, der altså også skulle bevise, at der er en hunulv i Danmark.

-Det er ikke korrekt. Men det er rigtigt, at der er i Frøslev er optaget et natbillede fra et vildtkamera, som viser én mulig ulv, siger skovrider Bent Rasmussen og biolog Hans Erik Svart fortsætter:

I Naturstyrelsen tilbageholder vi ikke oplysninger om hunulve, tværtimod. Når vi får analyseret prøver fra nedlagte husdyr for at bestemme, om det er en ulv, ræv eller hund, der har dræbt husdyret, så får vi også undersøgt, hvis det er muligt, både individ og køn ud fra det tyske ulve-register – altså præcist hvilket dyr, og hvor det stammer fra i Europa, og om det er et hun- eller handyr. Og der er altså ikke fundet DNA fra hunulve i Danmark endnu, selvom Naturstyrelsen efterhånden har fået analyseret dusinvis af prøver.

Ifølge Naturstyrelsens oplysninger har prøver indsamlet af andre, der er blevet analyseret, heller ikke vist spor af hunulv.

Hunulve vil komme til Danmark
Ulve vandrer frit over grænsen til og fra Tyskland, og derfor vil en hunulv også på et eller andet tidspunkt også bosætte sig i Danmark.

-Naturligvis vil en hunulv på et tidspunkt finde til Danmark. Det er der også taget højde for i de beregninger, som DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har lavet. DCE vurderer, at der er fødegrundlag nok til en bestand på omkring 80 ulve i kobler og yderligere cirka 20 strejfende ulve i Jylland, fortæller biolog Hans Erik Svart, Naturstyrelsen.

Undersøgelser af tyske, påkørte ulves maveindhold viser, at 55,3 procent af ulvens føde stammer fra rådyr, 20,8 procent kommer fra krondyr, 17,7 procent kommer fra vildsvin, 5 procent stammer fra harer og kaniner, 0,6 procent fra husdyr og omkring 0,2 procent fra andre smådyr, fugle og fisk.  

Ulvehyl i skoven
Det har også været fremme, at der i Jylland skulle være set spor fra hunulv. Og forskellige lydoptagelser skulle angiveligt også vise, at der var tale om hunulv eller endda ulveunger.

-Vi har vist billeder af spor og afspillet lydoptagelser for tyske ulveeksperter, som har studeret ulv i mange år, og vi har spurgt, om det er muligt at bestemme en ulvs køn ud fra spor eller lydoptagelser. Og de tyske eksperter oplyser, at det ikke med sikkerhed er muligt at adskille spor af ulv og hund, og at det heller ikke er muligt at afgøre dyrets køn. Lige som det heller ikke er muligt at høre på en lydoptagelse, om der er tale om en hunulv, en hanulv, hvad enten den er voksen eller ung. Det eneste spor, som man kan tage for gode varer, er DNA-spor, siger biolog Hans Erik Svart.

Naturstyrelsen indsender løbende indsamlede DNA-spor fra dræbte husdyr, og hvis der er spor efter ulv, vil ejeren få udbetalt kompensation, hvilket svarer til slagteprisen samt udgifter til bortskaffelse af det døde dyr.

Læs mere om kompensationsreglerne og tilskud til ulvesikre hegn på Miljøstyrelsens hjemmeside om ulv.

Yderligere oplysninger

Bent Rasmussen

Skovrider
Naturstyrelsen i Vadehavet