Hærværk på den nye cykelsti ved Agger

23-10-2014

Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy er lige nu i gang med at anlægge en ny cykelsti fra Lodbjerg til Agger. Ved besigtigelse af anlægsarbejdet af stien i går den 22. oktober, måtte tilsynet dog med stor forundring konstatere, at folk i området ikke respekterer den afmærkning og det forbud mod færdsel, som entreprenøren har opsat på strækningen.

 Forbudskilt
Foto: Forbud mod færdsel på den nystøbte beton sti opsat af entreprenøren.

Det betyder, at der nu flere steder i den nystøbte beton er fodspor på tværs af stien. Et enkelt sted er der endda en person, som har valgt at gå på den nystøbte beton på en strækning på flere hundrede meter.

Fodspor
Foto: Flere krydsene fodspor på tværs af den nystøbte beton.

Vi er meget uforstående overfor folks manglede respekt for det store stykke arbejde der ligger i, at anlægge en ny cykelsti. De mange fodspor på den i den nystøbte beton, vil medføre en stor ekstraomkostning i forbindelse med anlægsarbejdet” siger projektleder Anne-Sophie Knudsen, Naturstyrelsen Thy.

Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy opfatter disse hændelser som helt uacceptable og hærværk. I tilfælde af, at vi bliver bekendte med hvem der har forårsaget skaderne på den nye sti, vil vi skride til politianmeldelse.

Naturstyrelsen vil derfor gerne opfordre folk i området til at respektere afspærringen, holde øje med den nyanlagte sti, og informere Naturstyrelsen Thy på , hvis der er nogen som er bekendt med hvem der har forårsaget skaderne.

Betonstrækningen ved Agger er en del af et samlet nyt cykelstiforløb fra Lodbjerg Plantage til Agger Tange, hvor det tilsluttes den allerede anlagte cykelsti til sydspidsen af tangen. Strækningen indgår i en omlægning af den nationale cykelrute Vestkyststien. Projektet støttes økonomisk af Arbejdsmarkedets Feriefond, Transportministeriets cykelstipulje og Nationalpark Thy.