Markvandring i Rødme Svinehaver

14-10-2014

Naturstyrelsen har i samarbejde med Svendborg Kommune købt Rødme Svinehaver og tilstødende skovarealer.
Mandag aften inviterer vi på en markvandring, hvor vi fortæller om planerne for området og befolkningens muligheder for at opleve den unikke og smukke natur.

Den sjældne guldblomme vokser i Rødme Svinehaver. Foto: Svendborg Kommune

Naturstyrelsen Fyn har købt naturområdet Rødme Svinehaver og skoven vest for (i alt godt 20 ha) i et partnerskab med Svendborg Kommune, og der vil fremover blive rig mulighed for at opleve og udforske stedets mange forskellige typer af natur.

Områdets mest karakteristiske naturtype er overdrev (tørt græsningsland). Overdrevet i Rødme Svinehaver er levested for omkring 150 forskellige plantearter, som fx guldblomme, bakke-gøgelilje og skov-gøgelilje.

Kreaturerne har ved deres græsning gennem mange år skabt et artsrigt overdrev og formet skulpturer af tjørn og æbletræer, der skaber en stemning af mystik, og de mange tuer af gul engmyre kaster lange skygger i solnedgangen.

Vi vil gerne fortælle om den spændende natur og om planerne for området.

Markvandringen ledes af udvalgsformand Birger Jensen fra Svendborg Kommune og Skovrider Søren Kirk Strandgaard fra Naturstyrelsen Fyn.

Turen afsluttes i Egebjerg Mølle, hvor vi byder på en sandwich.

Markvandringen foregår mandag d. 20. oktober 2014 fra kl. 16.00 - ca. 18. Mødestedet er P-pladsen ved Bakkelundgård, Tørvelong.

Tilmelding på e-mail: senest fredag d. 17. oktober 2014 kl. 14.00

 

Kontakt

Annita Svendsen

Specialkonsulent