Naturstyrelsen har købt Rødme Svinehaver

24-10-2014

Naturstyrelsen har i partnerskab med Svendborg Kommune købt Rødme Svinehaver. Dermed bliver der offentlig adgang til et spændende naturområde.
Rødme Svinehaver ligger i Egebjerg Bakker mellem Ollerup, Rødme og Egebjerg.

Rødme Svinehaver er en naturperle. Området har aldrig været i dyrkning og ligger som det blev efterladt af isen for 12.000 år siden. Rødme Svinehaver er blevet brugt til afgræsning, så området er præget af græsser, urter og buske. Hist og her ligger store sten, og et par vandhuller er her også.

Rødme Svinehaver hører til naturtypen overdrev eller græsland, og der er tale om et fint ét af slagsen. Her findes et stort antal plantearter, blandt andet den sjældne guldblomme. De mange forskellige planter giver levesteder og føde for et varieret dyreliv. Her yngler blandt andet rødrygget tornskade.

Indenfor den nærmeste tid vil der blive lavet stier og klaplåger, så folk kan komme ind i området. På længere sigt er det meningen at udvide overdrevet ind i nåleskoven mod vest.

Se kort over området

Annita Svendsen

Specialkonsulent