Frivillige plejer sjælden orkidé på Østmøn

01-10-2014

Aktiv naturpleje i Jydelejet er nu en fast tradition. Det er vores håb, at horndrageren og alle de andre overdrevsurter vil nyde godt af de frivilliges indsats.

Naturplejeholdet 2014

Hvert år i september indbyder Naturstyrelsen til ”Aktiv naturplejedag i Jydelejet”. Det er altid en udfordring af samle interesserede folk nok til at få udført den planlagte naturplejeopgave. Så er det godt at alliere sig med en række medarrangører for på den måde at annoncere på deres respektive hjemmesider og i deres medlemsnetværk. Græsningsforeningen Høje Møn, DN Vordingborg, Vordingborg Kommune og Geocenter Møns Klint er som medarrangører med til at sprede det glade budskab. 

I Jydelejet vokser den sjældne horndrager. Den har sit eneste voksested i Danmark her. Den smukke orkidé ynder et tørt og solbeskinnet kalkoverdrev. Den kan ikke klare sig i konkurrence med kraftige urter og buske, så det bedste, vi kan gøre for artens overlevelse, er at fastholde et næringsfattig miljø. Vi ved faktisk ikke, om det er selve orkidéen eller den svamp, som orkidéen lever sammen med, der fordrer en næringsfattig kalkbund. Men det vigtigste er, at vi får slået vegetationen af og fjernet plantematerialet. Det gøres bedst i september, når horndrageren og alle de andre spændende overdrevsurter er afblomstret og har kastet deres frø. 

Siden 1990 har Naturstyrelsens egne medarbejdere stået for plejen af horndragerens kerneområde. Det har været med super god effekt, da antallet af blomstrende horndrager er steget fra ét blomstrende individ i 1989 til 1000 - 1700 blomstrende i de seneste 5 år. Men det har kostet dyrt at foretage denne specialiserede pleje. Det har taget to mand en uge med kratrydder og rive. Med tanke på, at det kunne gøres billigere, gik vi i kompagniskab med de nuværende medarrangører og startede naturplejedagen for frivillige. Og når kratrydder desuden er skiftet ud med leer, så er slåningen blevet meget bedre, da urterne nu bliver skåret af i stedet for at blive ”revet” af. 

Til dette års naturplejedag kom der flere frivillige end i de foregående år. Især var der mange at græsningsforeningens medlemmer, der deltog aktivt. Men også andre uden tilknytning til foreningerne var med. Heldigvis var der også folk, der havde forstand på og øvelse i at slå med le, og de kunne give os andre en grundig instruktion. Det er nemlig slet ikke så nemt at bruge en le rigtigt, men det blev vi meget bedre til. I løbet af 4½ time, var vi færdige med at slå, rive og fjerne ”høet”. I det gode vejr havde vi en rigtig hyggelig dag, hvor der blev snakket om leer, slåning, naturpleje og orkidéer. Fælles kaffepauser og frokost bidrog til den gode stemning. 

Aktiv naturplejedag i Jydelejet er nu en fast tradition. Det er vores håb, at horndrageren og alle de andre overdrevsurter vil nyde godt af de frivilliges indsats. Til stor glæde for alle, der påskønner den smukke vilde natur. Vi håber, at vi også i de kommende år vil kunne tiltrække frivillige til denne og måske også andre opgaver. Fordi det giver bedre naturpleje for færre penge, det er super hyggeligt, og det giver deltagerne en følelse af at gøre en forskel for naturen.