Stadig stor anlægsaktivitet i testcentret for vindmøller ved Østerild

09-10-2014

Man skulle ellers tro, at alt anlægsarbejde er færdigt, nu hvor alle vindmøllepladser er udlejet eller solgt til vindmøllefabrikanter. Men det er på ingen måde tilfældet. De opgaver som Naturstyrelsen Thy varetager i forbindelse med testcentret, er stadig i fuld gang.

Testcenter - vindmølle

"Vi er faktisk først nu sådan rigtig gået i gang, med den store opgave det er, at konvertere de arealer, der tidligere var skovbevokset, til ny og meget mere lysåben og oprindelig natur" siger skovfoged Henrik Schjødt Kristensen.

For at fremme processen fjernes stubbe på en del af arealerne. Samtidig fræses jorden, for at lette processen med at nedbryde det organiske materiale, og for at fjerne de træer og buske der allerede nu, er spiret frem på arealerne efter skovfældningen.

Som bekendt blev der ryddet små 250 ha skov. "Det er de arealer vi er i gang med at omdanne til ny spændende natur" siger projektleder Claus Rasmussen.

Efter jordbearbejdningen vil der blive lukket grøfter i området, så den naturlige vandstand på arealerne genskabes.

"Det er nemlig sådan, at mere lys og vand er en særdeles god kombination, når man ønsker at øge antallet af arter i et område" siger skovfoged  Henrik Schjødt Kristensen.

Desuden vil der bliver foretaget skrab med en dozer, som vil danne små søer med åbent vandspejl visse steder hele året. Det er også med til at sikre en øget artsrigdom på arealerne.

Alt dette kan man opleve ved at tage en tur i skoven og aflægge testcentret et besøg, f.eks. her i efterårsferien. Alle veje i området er offentlig tilgængelig hele året til fods, på cykel og til hest efter gældende regler. Dog skal man huske at respektere de forbudsskilte, der er anbragt ved møllepladserne, hvor der af sikkerhedsmæssige hensyn ikke er adgang for offentligheden.