Offentlige møder om ny driftsplan

08-09-2014

15. og 17. september afholder Naturstyrelsen Midtjylland offentlige møder om den nye driftsplan for statens skov og naturarealer i Midtjylland

Stormfald

Borgerne, samarbejdspartnere og interessenter skal være med til at bestemme, hvordan naturen skal forme sig på Naturstyrelsens arealer i Midtjylland.

Naturstyrelsen arbejder på en samlet plan for, hvordan skove og naturarealer skal se ud i fremtiden. Den såkaldte driftsplan skal vise, hvor Naturstyrelsen de næste 15 år skal rydde skov eller, hvor skoven skal være helt urørt. Driftsplanen sætter dermed de langsigtede mål for naturen i Midtjylland. Her udstikkes rammerne for naturpleje og naturgenopretning, hvordan landskabet skal formes, zonering for friluftslivet, skovdriften og de mange kulturminder, der ligger ude i landskabet.

- Vi har brug for, at lokalbefolkningen, samarbejdspartnere, interessenter og brugerne af vores arealer er med til at planlægge, hvordan vi tilrettelægger vores natur og friluftsmuligheder. En god driftsplan kræver input fra mange kanter, og jeg håber, at mange vil synes, at det er sjovt og spændende at deltage i processen, siger skovrider Poul Ravnsbæk, der inviterer til borgermøde den 15. og 17. september, hvor alle har mulighed for at blive klogere på de fremtidige driftsplaner og komme med sine holdninger og ideer.

Der afholdes ved samme lejlighed valg om 4 borgervalgte repræsentanter til enhedens brugerråd.

Borgermøderne afholdes den 15. september kl. 19.00 på Skave Sognegård og 17. september kl. 19:00 på Naturcenter Harrild Hede.

Driftsplanen omfatter omkring 18.000 hektar og det er ikke muligt at nå gennem alle arealer på én aften, derfor er arrangementet fordelt over to aftener. Den 15. juni behandles arealer i hhv. Skive, Holstebro, Herning (nord for Herning by) og Viborg kommuner. Den 17. juni behandles arealer i hhv. Herning (syd for Herning by), Silkeborg, Ikast-Brande, Vejle og Hedensted kommuner.

Områdelister

Kontakt: Forstfuldmægtig Malene Qvistgaard (7254 3686) eller skovrider Poul Ravnsbæk (7254 3696), E-mail: