I disse dage færdiggøres demonstrationsprojektet

26-09-2014

Udspredning af levende tørvemosser i forsøgsbede i demonstrationsprojektet måtte i september sidste år indstilles på grund af for vådt vejr.
Nu gøres arbejdet færdigt.

Pindstrup Mosebrug har de seneste uger udgravet de sidste forsøgsbede og høstning af tørvemosser fra Paraplymosen og den efterfølgende udspredning er netop ved at blive afsluttet.

Formålet med demonstrationsforsøget er, at demonstrere hvordan væksten af tørvemosser kan kick-startes ved at udsprede levende tørvemosser på tidligere højmosearealer. Forsøget vil give en række praktiske erfaringer med udspredning af tørvemosser, så der på sigt kan kick-startes højmosedannelse på andre lignende arealer.

Klik på dette link og se et videoklip af arbejdet med at høste og udsprede tørvemosserne i Lille Vildmose http://www.youtube.com/watch?v=rgh4Z7y0UbQ