Moser af tørv er afgørende for klimaet

15-09-2014

En workshop med deltagelse af de nordiske og baltiske ministerier samledes i begyndelsen af september i Lille Vildmose for at diskutere mosernes betydning for klimaet. Projektet er ledet af Naturstyrelsen, og de foreløbige resultater er bl.a. leveret af verdens førende forskere fra Greifswald Universitet i Tyskland. Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd.

Workshoppens deltagere får fremvist LIFE+-projektets forsøg med udspredning af tørvemos

Resultaterne fra projektet viser, at moser med tørvedannelse spiller en vigtig rolle i regulering af det globale klima, fordi moserne rummer store lagre af kulstof, der under naturlige forhold fungerer som svampe, der opsuger kuldioxid fra atmosfæren, samtidig med at de udsender gassen methan.

Indholdet af kulstof i moserne svarer til 75 % af den samlede mængde kulstof i atmosfæren og er det dobbelte af kulstofindholdet i alle verdens skove tilsammen. Vandstanden i moserne er helt afgørende for opsugning og udsendelse af drivhusgasser fra moserne.

Når moserne drænes, udsendes store mængder kul- og kvælstofoxider i årene derefter. Men dette kan stoppes ved at gøre de tidligere mosejorde våde igen. Foreløbige resultater viser, at ca. 44 % af moserne i de nordiske og baltiske lande er drænet. Størst er dræningen i intensive landbrugslande som Danmark og Litauen og mindst i Norge og Sverige.

Ramsar_delegation

Det er ikke en tilfældighed, at workshoppen blev afholdt i Lille Vildmose. LIFE+-projektet i Lille Vildmose gensætter tidligere moseområder under vand og bidrager derfor til reduktion af mosens udledning af drivhusgasser. I 2013 blev Lille Vildmose udpeget som det første område i verden under den globale Ramsar konvention, der anvender et kriterium for klimaregulering under konventionen. Et af workshoppens resultater er netop at planlægge at formidle mosernes betydning for klimaet ved at udbrede Lille Vildmose modellen til resten af verden.