Naturplejedag i Holtug Kridtbrud Søndag den 14. september 2014 kl. 10-13

10-09-2014

Giv naturen en hånd og vær med til at bevare den særlige natur i det gamle kridtbrud på den nordlige del af Stevns Klint.

Naturplejedag i Holtug Kridtbrud Søndag den 14. september 2014

Sidste år havde vi en fantastisk dag med mange flittige hænder, der med håndkraft og knofedt fik luget og fældet en masse uønsket opvækst på de mest følsomme områder i kridtbuddet.

Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Stevns Naturcenter gentager succesen og indbyder atter til naturplejedag i Holtug Kridtbrud søndag den 14. september 2014 kl. 10-13. Vi medbringer det nødvendige udstyr. Der er ikke tilmelding. Man møder blot op i praktisk tøj, der kan tåle at blive beskidt. Husk arbejdshandsker.

Vi starter dagen med at rydde opvækst af især ahorn, pil, birk, dværgmispel samt tagrør og dunhammer ved de to små søer i bunden af bruddet. På den måde er vi med til at sikre de helt specielle lyskrævende plantearter i et kalkoverdrev. Vi giver også de truede store vandsalamandere og kransnålalgerne en hjælpende hånd ved at holde søerne rene og klare. Arrangørerne byder på kaffe, sodavand og kage til det arbejdende folk. Man bedes selv medbringe frokost.

Mødested er P-pladsen ved Holtug Kridtbrud for enden af Holtug Linievej, 4640 St. Heddinge.

Arrangementet er del af ”Naturens Dag”, hvor Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og en lang række lokalforeninger åbner naturen i hele landet for besøgende. På www.naturensdag.dk kan du søge på arrangementer i nærheden eller få ideer til familiens naturoplevelser på egen hånd.

Yderligere information om Naturplejedagen i Holtug
Kirstine Østergaard, Stevns Naturcenter, e-mail: tlf. 56 50 28 06
Marie Roland, Naturstyrelsen, e-mail: tlf. 22 49 65 92

Yderligere information om Naturens Dag: www.naturensdag.dk
Astrid Bjørg Mortensen, Friluftsrådet, e-mail: tlf.: 24 65 62 30
Sanne Liv Buggeskov, Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: tlf.: 61 66 07 77

Vel mødt!