Nyt naturplejeprojekt på Rømø

04-09-2014

Naturstyrelsen har gennemført et nyt naturplejeprojekt på et internationalt beskyttet naturområde (Natura 2000) på Rømø.

50 ha naturarealer vest for Tvismark Plantage er forberedt til igangsætning af naturpleje med kreaturer. Hegningen er finansieret med 75% af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Tilskuddet til projektet er givet af Den Europæiske Landbrugsfond, der støtter udviklingen i landdistrikterne

Du kan på EU´s hjemmeside læse mere om støtteordningen

logo_stoette_n2000

Yderligere oplysninger

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet