Offentligt høringsmøde om driftplan i Trekantsområdet

10-09-2014

Naturstyrelsen inviterer alle borgere til møde den 17. september. Her skal den kommende driftplan for de statslige arealer i Trekantsområdet diskuteres.

At planlægge natur er en langvarig proces. Naturstyrelsen Trekantsområdet har nu sendt en driftplan i høring frem til 30. september 2014. Planforslaget indeholder et bud på, hvordan de statslige arealer skal forvaltes de næste 15 år.

Naturstyrelsen inviterer alle til at kommentere såvel forslagene i planen som forhold af mere generel karakter. I den forbindelse afholdes offentligt brugerrådsmøde på Kirstinelyst d. 17. september 2014 kl. 16-18. Adressen er Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl.

Tilmelding er nødvendig senest mandag den 15. sep. på e-mail:

Forslag til driftsplanen kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside her.

Læs artiklen om driftplanlægning fra Vejle Amts Folkeblad.