Afskedsreception for Lars Holmsted

20-04-2015

Projektleder Lars Holmsted stopper i Naturstyrelsen

Lars Holmsted

Projektleder Lars Holmsted har siden maj 2011 været leder af skovhjælperprojektet ved Christianshøj. Projektet har hjulpet og beskæftiget en gruppe psykisk udviklingshæmmede. De har arbejdet med lettere park- og skovarbejde, drift af Christianshøjkroen og bistået ved en lang række folkelige arrangementer med natur og sundhed i centrum. Projektet blev til i samarbejde mellem Miljøministeriet, Bornholms Regionskommune og Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV) på Bornholm. Miljøministeriet bidrog med arealer, bygninger og daglig drift. Regionskommunen havde det pædagogiske ansvar og finansierede ordningen, mens LEV bidrog med know-how og et årligt tilskud på 100.000 kr.

På grund af besparelser er projektet nu lukket ned, og Lars Holmsted stopper. Naturstyrelsen vil i den anledning sige Lars tak for en stor og god indsats. Derfor inviterer vi kolleger og venner til afskedsreception på Klippely, Ekkodalsvejen 6, 3720 Aakirkeby torsdag den 23. april kl. 14.00-15.00, hvor der vil være bål, pandekager, kaffe, the, øl og vand.

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm