Billeangreb styres med duft

22-04-2015

Varme og duft
Nu sniger temperaturen sig op på de 18 – 20 grader og samtidig er det tørt. Det er de bedste forhold for typografen.

duftpose

Typografen er en barkbille, der lever på rødgran. Den yngler som regel kun i døde eller døende træer, og dem er der flere af efter en storm. Hvis barkbillerne forsøger at bore sig ind i friske træer, forsvarer træerne sig ved at udskille harpiks.  Men er der rigtig mange biller kan de slå levende træer ihjel ved at afbryde vandforsyningen. Det skal helst forhindres.


Duftposer

Typograferne tiltrækkende hinanden med feromoner, duftstoffer, og det kan forøge et angreb. Men det kan også være en del af løsningen.

Små poser med feromon sættes i øjeblikket op på træer i Danstrup-Krogenberg Hegn og i Gribskov. Duftstoffet kan bruges til at styre barkbillernes angreb hen til træer, som skal ud af skoven og på savværk. Det skal ske i deres sværmningsperiode, som er lige nu.

Feromonet opsættes inden flyvningen, dvs. inden 1. maj. Træbunken, der anvendes som fangtræ, skal derefter transporteres ud af skoven inden 1. juli, hvor den nye generation sværmer. På den måde kan man standse opformeringen af billerne.

 

Sidder parat
Typografen overvintrer dels under barken på træer, der blev angrebet sidste år, dels i skovbunden omkring sidste års angreb. Billernes sværmeri starter den første dag temperaturen når over 18 °C. Det sker normalt midt i maj måned, men i år skete det allerede midt i april. Støder du på sådanne poser på træerne, på din skovtur, så er du i et område, hvor der er fare for en typografangreb.

 

 Typograftræer

 

 

 Typografbille

 

Typografen er en lille bille, bare 5 mm lang, men den kan gøre stor skade, hvis den er sammen med mange andre af samme slags.