Fund af fangst snarer

15-04-2015

Fund af snarer i Korsø plantage.

I Korsø plantage som hører under Naturstyrelsen Thy har en opmærksom borger opdaget at der var opstillet snarer, øjensynligt med det formål at fange råvildt eller kronvildt i dem.

Snarer er en ulovlig fangst anordning som placeres på dyrenes stier på en sådan måde at dyrene fanges i et snoretræk og lider en langsom kvælningsdød. Brug af snarer er forbudt i Danmark og en skærpende omstændighed i dette tilfælde er naturligvis at de er opsat på et areal hvor man ikke har jagtret.

Vildtkonsulent, Tommy N Hansen fra Naturstyrelsen, Thy, har besigtiget og nedtaget de fundne snarer;” Vi har i første omgang ikke foretaget nogen politianmeldelse af de opsatte snarer, da det mest af alt ligner ubehjælpsomme drengestreger. Hvilket tydeligt fremgår af både udformning og placering. Men vi ser dog på ingen måde med milde øjne på den slags, da det uanset hvor ubehjælpsomt det end er udført, let kan føre til at et dyr fanges og lider en langsom og pinefuld kvælningsdød. I gentagelses tilfælde vil det naturligvis føre til en povzanmeldelse.