Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

22-04-2015

Oldtidsagre? på Harrild hede 

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Harrild Hedes Venner onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

Efter den ordinære generalforsamling er der foredrag om ulvens tilbagekomst i Danmark ved Vildtkonsulent Steen Fjederholt fra Naturstyrelsen Midtjylland.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

 

På vegne af bestyrelsen.

Flemming Broe

Obfuscated Email

tlf. 51298842

Formålet med Harrild Hedes Venner er blandt andet at udbrede kendskabet til og interessen for Naturcenter Harrild Hede, planlægge og gennemføre aktiviteter og arrangementer, der øger den sociale kontakt mellem medlemmerne, og som bygger bro på tværs af generationer og interesser samt planlægge og gennemføre offentlige aktiviteter på Naturcenter Harrild Hede eller de nærliggende, statsejede naturarealer. Foreningen skal blandt andet planlægge og gennemføre en årligt tilbagevendende aktivitets- eller markedsdag, ”Harrild-dagen”, samt en årlig arbejdsdag, hvor der udføres praktiske gøremål på og ved Naturcenter Harrild Hede.

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder, projektleder
Midtjylland