I skole i skoven

15-04-2015

Efter skolereformen er det meningen, at mere undervisning skal foregå uden for klasselokalerne, og at eleverne skal bevæge sig mere. Naturstyrelsen på Bornholm opfordrer lærere og skoleklasser til at bruge naturen så meget som muligt i undervisningen. Klasserne kan også gå til hånde med natur- og bevokningspleje efter aftale med os.

Rønneskolen i skoven_1_14-4-2015_foto Michael Stoltze.jpg
Elever fra 6-9 klasse fra Rønneskolen på "arbejde" i Almindingen. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

De fleste børn elsker at arbejde med save og ørnenæb i naturen.

Det er meget lærerigt. Man får en foremmelse for træer og grene, og lærer en masse om natur og arter, når man er ude med en god lærer. Man kan hurtigt lære de 5-10 vigtigste træarter at kende, og man får et godt indblik i, hvad det betyder for natur, plante- og dyreliv at fjerne træer og skabe lysninger. Samtidig får man masser af motion, fingerfærdighed og frisk luft. Alt det er godt i tråd med skolereformen, som lægger op til mere undervisning væk fra klasseværelset og mere bevægelse i løbet af skoledagen. 

Foreløbig arbejder vi med skoler i skoven på forsøgsbasis. Er du lærer og interesseret i at 
være med til natur- og bevoksningspleje på Naturstyrelsen arealer med et hold elever, kan du kontakte naturformidler Obfuscated Email, Naturstyrelsen Bornholm.


Rønneskolen i skoven_2_14-4-2015_foto Michael Stoltze.jpg
Eleverne lærer om natur og træer og prøver kræfter med at fælde småtræer. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).


Rønneskolen i skoven_3_14-4-2015_foto Michael Stoltze.jpg

Eleverne får lov til at save nogle af de gode stykker træ fra og tage dem med sig hjem på skolen, hvor de kan arbejde med træet. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen)

 

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm