Naturdag på Ulvshale, Møn den 3. maj fra 10.30 til ca. 14

22-04-2015

Hvad skal vi med heste og køer i skoven? Det kan du bl.a. få svar på den 3. maj, hvor Naturstyrelsen er vært ved smagsprøver af vildt, guidede ture og familieaktiviteter hele formiddagen. Mødested ved Ulvshale Naturcenter.

Tid:              Søndag 3. maj 2015 kl. 10.30-14.00

Sted:            Ulvshale Naturcenter, Ulvshalevej 283, 4780 Stege

Naturstyrelsen Storstrøm afholder i samarbejde med Vordingborg Kommune en naturdag med fokus på naturens mangfoldighed.

Naturstyrelsen har med støtte fra 15. Juni-Fonden iværksat en større naturindsats på både Ulvshale og Nyord. Området er naturmæssigt enestående med stor mangfoldighed og en mosaik af 30 forskellige naturtyper. En af de mere iøjefaldende ændringer er, at der snart kan opleves græssende køer og heste inde i selve Ulvshaleskoven. 

På dagen bliver der mulighed for at høre meget mere om projektet, smage på grillet vildt, komme på guidede ture i området, finde vilde urter med smartphone, bygge insekthoteller. Kort sagt, få stillet både sult og nysgerrighed. 

Program:

10.30 Velkommen

11.00 - 12.30  Guidede ture + familieaktiviteter,

12.45 – 13.30 Smagsprøver på naturens overskud, skovhjælperne byder på bålkaffe,

13.30 - 14.00  Debat, opsamling og afslutning. 

 

Der tilbydes to ture:

Hedetur, heste og helbredende igler: turen fører os ind over Heden, hvor der er gennemført rydninger af vedvækster for at sikre de mange naturtyper. Det er her hugorm, stor kærguldsmed, lægeigle og mange andre arter kan opleves, og hestene passer vegetationen. 

Hvad skal heste og køer i skoven?: turen går ind i den spændende urskov med den store artsrigdom. For at forbedre biodiversiteten ønskes den eksisterende skovgræsning udvidet til hele den selvsåede del af Ulvshale Skov. Turen fører os til de store engarealer og Ulvshaleløbet, hvor det gamle forsvarsværk Skansen er placeret og igennem den gamle skovgræsning. 

Undervejs og bagefter bliver der mulighed for at stille spørgsmål og få drøftet forvaltningen af naturen og baggrunden for indsatserne. 

Alle er velkomne på denne spændende dag, hvor vores alliance med vejrguderne gerne skulle holde stik.

heste ulvshale.JPG