Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodsejer og dyreholder oplever

24-04-2015

Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og Videncentret for Landbrug har sammen udarbejdet en analyse af de udfordringer for naturpleje, som lodsejere og dyreholdere oplever. For hver udfordring foreslås tiltag, der kan gøre naturpleje mere attraktivt.

Naturpleje

Analysen peger på 20 særlige udfordringer, som står i vejen for naturpleje.

Med udgivelsen af kataloget sættes fokus på at løse nogle af de udfordringer i forbindelse med at udføre naturpleje, som parterne bag kataloget sammen har fundet væsentlige. Nogle løses allerede nu i 2015, det gælder bl.a. højere tilskud til pleje af naturarealer og mere fleksible tilskudsregler, mens andre skal konkretiseres nærmere, blandt andre muligheder for at inddrage naturpleje i landsmandsuddannelsen. Kataloget er annonceret i Naturplan Danmark.

Download kataloget her:

Som opslag naturplejekatalog_opslag-low.pdf (2 sider)

Som enkeltside naturplejekatalog_sider-low.pdf (1 side)

 

Materialet findes desuden på Naturstyrelsens publikationsside