17-08-2015

Driftsplanerne beskriver, hvordan Naturstyrelsens skove og naturarealer skal drives og plejes. Planerne gælder for 15 år ad gangen med en planlagt revision en til to gange i perioden.

undefined

Første etape i arbejdet med en ny driftsplan for Naturstyrelsen Storstrøm er nu gennemført, og forslag til den ny driftsplan er nu i høring. Den indeholder et bud på den overordnede planlægning af forvaltningen af styrelsens arealer de næste 15 år.  

Naturstyrelsen inviterer alle til at kommentere såvel forslagene i planen som forhold af mere generel karakter. Alle har mulighed for at fremsætte ønsker til driften af Naturstyrelsens arealer.

Det kan ske, ved at indsende et skriftlig bidrag til Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F. eller sende en mail til: Obfuscated Email mærket Driftsplan. Fristen for at indsende bidrag er den 15. oktober 2015, hvorefter høringen er afsluttet. 

Der har været et stort fokus på at øge biodiversiteten i arbejdet med denne driftsplan. Det har resulteret i 90 nye tiltag til forbedring af biodiversiteten i den kommende periode, som er ud over forsættelsen af de igangværende plejetiltag, som er igangsat. De 4 største projekter i den kommende planperiode er: 

  1. To af Østdanmarks rigeste overdrev Høvblege og Jydelejet på Møn sammenbindes. Her vil blive lysnet og skabt sammenhængende græsning, så der bliver bedre spredningsmuligheder for bl.a. Blåfugl.
  2. Der bliver udvidet med yderligere 30 ha. ny græsningsskov på Ulvshale, Møn samt omlægning af hegnslinjerne, for derved at give gode forhold for så mange af de sjældne planter på Ulvshale som muligt.
  3. Det gode arbejde med strandengene på Nyord forsættes sammen med de øvrige lodsejere i den kommende periode, og der arbejdes for at skabe en god sammenhængende strandengspleje i hele Stege bugt.
  4. I Kongskilde ved Sorø arbejdes der på en sammenhængende græsning af hele området i tæt samarbejde med interessenter og naboer.    

Planen beskriver Naturstyrelsen Storstrøm samlet samt de enkelte områder hver for sig. Den er udarbejdet med udgangspunkt i de generelle retningslinjer for drift af Naturstyrelsens arealer. De ovenstående projekter kan ses under de respektive områdeplaner.

Naturstyrelsen Storstrøm kan kontaktes for eventuelle spørgsmål til høringen via mail eller på telefon: Gitte Olsen: Obfuscated Email, 72 54 33 43 eller Lars Sørensen Obfuscated Email, 72 54 23 08. 

Efter høringen færdiggøres driftsplanen, og den endelige plan forventes at foreligge efteråret 2015. 

Læs planforslaget og se bilagene her:

Driftsplan for Storstrøm