Indvielse af nye borde-bænkesæt ved i Vandet Plantage ved Thorsted

19-08-2015

Naturstyrelse Thy har efter ønske fra 4 foreninger etableret 3 nye borde/bænkesæt til brug ved arrangementerne "Gåture for motionsuvante"

Tirsdag d. 25. august kl. 15 indvier de 4 foreninger, som er Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse, SIND Thy og Hjerteforeningen, samt Naturstyrelsen Thy 3 nye borde-bænkesæt på P-pladsen ved Hjardalvej. Indvielse sker i forbindelse med afholdelse af arrangementet ”Gåtur for motionsuvante”, som afholdes hvert anden tirsdag. Netop dette arrangement er årsagen til, at de 4 foreninger har anmodet Naturstyrelsen Thy om omsætning af de nye borde/bænkesæt.

Her mødes 20 til 30 deltagere, som alle er motionsuvante, og vandrer stille og roligt de 2,2 km. af sundhedssporet, som i længde passer godt til de fremmødte, der kan være kræftramte, kol-patienter, psykisk ramte, diabetiker m.m. Alle motionsuvante kan møde op. Efter de fysiske udfoldelser har mange af de fremmødte et stort behov for at sætte sig ned, og her kommer de nye borde/bænkesæt til deres ret. ”Vi er glade for at Naturstyrelsen har efterkommet vores ønske, således at vores deltagere fremafrettet vil få endnu mere glæde ud af vores arrangementer”, udtaler initiativtager fra Kræftens Bekæmpelse Ejnar Frøkjær.

”Naturstyrelsen er glade for at kunne bidrage til at også motionsuvante kommer ud og bruger naturen aktivt. Netop denne målgruppe lægges der særlig vægt på at få ud i naturen i vores nye friluftspolitik, og vi er derfor glade for samarbejdet med de 4 foreninger”, siger skovrider Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen Thy. Pengene til nye borde og bænke kommer netop fra en pulje til realisering af Danmarks første nationale friluftspolitik (http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/friluftspolitik).

Bordene er placeret tæt sammen, da netop det sociale samvær har særdeles stor betydning for de fremmødte. Andre skovgæster vil ligeledes kunne have glæde af borde-bænkesættene, da P-pladsen er et sted mange besøgene benytter som udgangspunkt for deres tur i skoven.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider