Flere dødsfald i Bisonskoven

31-08-2015

Endnu en bisonko er død i Bisonskoven. Det er normalt, og veterinærerne finder ikke anledning til bekymring. Statens Naturhistoriske Museum sikrer sig skelettet. Det har stor værdi for forskernes arbejde med at identificere gamle danske knoglefund.

undefined
Kraniet af bisonkoen, der blev fundet død og nedbrudt i en grøft. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen)

Naturstyrelsen har gennem nogen tid manglet en bisonko.

Efter en større eftersøgning er koen blevet fundet død i en grøft. Koen var delvist nedbrudt på grund af det varme vejr i august, så det var vanskeligt at fastslå dødsårsagen og -tidspunktet med sikkerhed. Sikkert er det dog, at den er død før den ko, som døde den 1. august 2015.

Erfaringen fra avlsprojekter for bison i udlandet er, at dødsfald blandt en flok af størrelse som den i Almindingen er normalt. Det er vilde dyr, som lever så naturligt som muligt under hegn, dvs. uden medicinsk behandling. Derfor vil svage individer bukke under. Og det er faktisk til gavn for den sjældne art som helhed, at genetisk svage dyr ikke fører generne videre. Den døde ko havde en kalv fra i år. De øvrige 14 bisoner går mest i samlet flok.

I fredags bjergede Statens Naturhistoriske Museum den døde bison for at sikre sig skelettet. Museet har ikke et helt skelet af en europæisk bison og har længe ønsket sig et. Det vil nemlig lette museets arbejde med at identificere danske knoglefund af bison og urokser, hvor forskere har brug for hele skeletter som referencer.

Vi har hele tiden været i tæt kontakt med veterinærmyndighederne, der ikke har fundet anledningen til bekymring eller til at ændre på dyrenes forhold. Det er velkendt, at bisoner er følsomme overfor parasitter, og som følge af dødsfaldene har vi besluttet at få bisonernes parasitbelastning undersøgt i den kommende tid. Det skete sidst i 2013, hvor parasitbelastningen blev vurderet som forventelig. Korservator Kristian Murphy Gregersen fra Statens Naturhistoriske Museum i færd med at samle knoglerne sammen fra den døde bison. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen)

Konservator Kristian Murphy Gregersen fra Statens Naturhistoriske Museum i færd med at samle skelettet af den døde bisonko sammen. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

 

 

Kontakt

Søren Friese

Skovrider
Bornholm