Høslet på Blomsterengen i Småsøerne – Krogenlund Mose

03-08-2015

Småsøerne hedder også Krogenlund Mose. Den ligger mellem Bastrup Sø og Buresø og mellem Ganløse Eged og Krogenlund Skov. Dér ligger en af Danmarks fineste blomsterlokaliteter, med mange sjældne og fredede arter. For eksempel kan man se orkidérne Majgøgeurt, Kødfarvet gøgeurt og Melet kodriver. Selve området er fredet og beskyttet.

Et af de store problemer med blomsterenge er, at de af sig selv gror til i kratskov, hvis de ikke bliver afgræsset eller slået. Samtidig skal afgræsningen og slåningen ske på en særlig måde, så det fremmer de sjældne blomster.

Det er Skov- og Naturstyrelsen der ejer og plejer området. "Vi har nu slået det med le og slæbt høet ud. Det vil vi også gøre fremover på samme tid af året, det vil sige i slutningen af august måned" siger skovfoged Jens Nielsen. "Og det, sammen med en god afgræsning af området, er lige det der skal til, for at blomsterengen kan blive endnu bedre med flere sjældne planter og insekter".

I år er det d. 19. august 2015. Frivillige hjælpere er meget velkomne til at deltage. Det er fra kl 8-15. Naturstyrelsen byder på en forfriskning midtpå dagen, og der vil blive forlalt noget om botanikken og naturplejen.

undefined

Det kan synes mærkeligt, at slåning med le stadig bruges, i stedet for moderne landbrugsmaskiner. Men de moderne maskiner er for tunge og voldsomme, så det er den gamle le, der er det bedste redskab.

undefined