Udpeg et livstræ i Svinkløv og Vilsbøl Plantage

19-08-2015

Naturstyrelsen Thy inviterer frivillige til at udpege og markere livstræer i statsskovene

undefined

Alle kender et specielt træ. Det kan være et træ, der er usædvanligt stort, gammelt, har en særlig historie, gror på en særlig måde eller træer med et redehul. De flotte og anderledes træer er vigtige at bevare, fordi de er med til at sikre levesteder for en masse forskellige dyr og planter. Træer kan også fortælle særlige historier, der ønskes bevaret for eftertiden.

Naturstyrelsen har derfor startet et nyt projekt, hvor såkaldte livstræer skal udpeges og fredes i statsskovene. Målet er, at der de kommende år skal udpeges fem livstræer for hver hektar i alle statsskovene. Det bliver til i alt 500.000 livstræer. Og alle kan være med til at udpege livstræer.

Naturstyrelsen Thy har planlagt, at der i løbet af dette efterår skal afholdes to arrangementer i Thy for frivillige, der ønsker at deltage i projektet, henholdsvis lørdag d. 5. september i Svinkløv Plantage (Jammerbugt Kommune) og lørdag d. 12. september 2015 i Vilsbøl Plantage (Thisted Kommune). Detaljer omkring arrangementer vil kunne findes på UdiNaturen kortet og på vores hjemmeside.

”Vi skal have træerne udpeget og markeret. Træerne markeres på styrelsens pas-på-kort, og selve træet bliver markeret, så alle kan se, hvilke træer, der er livstræer”, forklarer skovrider

Ditte Svendsen. Ditte Svendsen forventer, at det tager flere år før alle træerne er udpeget. ”Ved Naturstyrelsen Thy planlægger vi løbende at holde arrangementer i plantagerne, så nye frivillige kan blive introduceret til projektet, og de frivillige, der allerede er aktive, kan blive bekendt med nye områder”.

”Jeg håber mange vil deltage i arrangementerne og være med til at udpege livstræer og sikre både en øget biodiversitet og bevaring af de spændende træer i vores plantager. Alle er velkomne”, slutter Skovrider Ditte Svendsen.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig