Vær med på Harrild Hede Dagen lørdag den 22. august

14-08-2015

Lørdag den 22. august arrangerer Harrild Hedes Venner for første gang Harrild Hede Dagen med masse af aktiviteter og oplevelser på og ved Naturcenter Harrild Hede fra kl. 10-16. Bl.a. vil næste etape af naturcenteret, Åhuset, blive indviet kl. 10:30.

undefined

Lørdag den 22. august vil Harrild Hede summe af liv. Ikke blot af de mange bier og andre insekter, der sværmer, men også af glade børn og voksne, der er ude for at hygge sig og opleve den midtjyske natur.

For første gang arrangerer foreningen Harrild Hedes Venner nemlig Harrild Hede Dagen. Det er tanken, at det skal gentages hvert år på den næstsidste lørdag i august, hvor lyngen typisk vil blomstre allerflottest.

Frivillige fra Harrild Hedes Venner og andre foreninger, der er knyttet til Naturcenter Harrild Hede, vil sammen med ansatte fra Naturstyrelsen dagen igennem stå for en række aktiviteter på og ved Naturcenter Harrild Hede.

I år sker der tillige det særlige, at en ny etape af Naturcenter Harrild Hede skal indvies. Det drejer sig om Åhuset, der ligger på Åhusvej ved Holtum Å lige syd for Fasterholtvej og med postadressen Fasterholtvej 31.

Det oprindelige hus er revet ned og erstattet af en ny træbygning, der fremover primært skal være ramme om læring, oplevelser og mestringsaktiviteter for sårbare og udsatte grupper af borgere fra Ikast-Brande Kommune.

Indvielsen sker kl. 10:30 med tale af formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Annette Mosegaard, hvorefter primært børn og barnlige sjæle kan hjælpe med at sætte fiskeyngel fra Dansk Center For Vildlaks ud i Holtum Å, så det ikke blot er på land, der vil blive mere liv fremover.

Dagens øvrige aktiviteter:

Hedebondehusflid for børn og voksne (fx lave armbånd, koste og reb af lyng og revling)

Elektrofiskeri samt fiskeri efter vanddyr

Sportsfiskere fortæller og demonstrerer fiskegrej samt frit fiskeri i åen for børn og handikappede

Hør jægere fortælle om jagt og se schweisshunden arbejde kl. 15:00

Hør om indvandringen af ulv i Jylland

Vandretur kl. 13:00 med Dansk Vandrelaug ved Ikastvandrerne og skovfoged Hans Jensen

Kommunens sundhedsteam fortæller om de positive effekter af friluftsliv og motion

Line Dance kl 12:00 og 14:00

Spejderaktiviteter

Pandekagebagning

Mød Friluftsrådet

Køreture med Hugormen kl. 11:30, 12:30, 13:30 og 14:30

Der vil være mulighed for at købe øl og vand, kaffe og kage, pølser og brød samt is.

Parkering sker på græsarealer på Gl. Fasterholtvej vest for den røde villa (nr. 38). Handikapbiler kan parkere langs nordsiden af Gl. Fasterholtvej og i forbindelse med indvielsen af Åhuset også på Åhusvej. Borgere, der vil deltage i indvielsen af Åhuset skal således parkere på græsset ved nr. 38 og gå til og fra Åhuset. Kom i god tid, indvielsen sker kl. 10:30 præcist.

Harrild Hede Dagen arrangeres af Harrild Hedes Venner i samarbejde med Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland.

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder, projektleder
Midtjylland