Indvindingsoplande inden for OSD

01-12-2015

Indvindingsoplande inden for OSD offentliggjort på MiljøGIS

Indvindingsoplande inden for OSD fra kortlægninger afsluttet i 2013-2014 og størstedelen fra 2015 er afgrænset og offentliggjort på MiljøGIS. Temaet opdateres løbende med nye indvindingsoplande og indvindingsoplande fra ældre kortlægninger. Henvendelser omkring GIS-temaet kan rettes til .