Redepladser til falke

09-12-2015

Et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening er der opsat to kasser til tårnfalke på motorvejsbroen i Hvinningdal Skov

undefined
Så er der opsat boliger til boligløse falke. Foto: Bo Ryge

Motorvejsbroer kan bruges til meget andet end trafik.

I forbindelse med anlæg af motorvejen fra Århus til Herning blev der bygget en ret høj bro hen over grusgraven i Hvinningdal Skov. Formålet var at skabe en åben faunapassage til områdets dyr.

Men de høje ”betontræer” – i et helt åbent land kunne nok også brugs til andre ting, nemlig som placering af redekasser til tårnfalke. 

Pengene til køb af redekasserne stammer fra en større pengegave, som den lokale forening af Grønt Forum donerede til DN, i forbindelse med foreningens opløsning

Med hjælp fra Malernes Andels Forretning (MAF) i Silkeborg, som uden beregning stillede en medarbejder og lift til rådighed, blev redekasserne opsat og fastgjort til bropillerne den 2. dec. 2015, som en tidlig julegave til "hjemløse" tårnfalke. Som et lille kuriosum kan nævnes, at mens arbejdet med opsætningen af redekasserne var i gang, fik vi flere gange besøg af én tårnfalk, som stod "musende" i området tæt på motorvejsbroen. Nu bliver det spændende at se, om falkene flytter ind og vil yngle i redekasserne. Men det må vi vente med at se, til engang i foråret. Vi har p.t. planer om et lignende projekt ved faunapassagen/motorvejsbroen i Nordskoven.

Kasserne hænger åbent og samtidigt beskyttet. Vi ved at arealer langs motorveje ofte er gode jagtområder for tårnfalke, så vi forventer at kasserne hurtigt vil blive besat.  Den lokale DN mand Bo Ryge, kunne da også fortælle at allerede medens kasserne blev hængt op svirrede en tårnfalk rundt over området.