Den sjældne bjergsalamander og de mange huller

08-12-2015

Takket være særbevillinger fra Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune samt en kæmpeindsats fra den sønderjyske bjergsalamandergruppe har bjergsalamanderen via dette naturpartnerskab fået bedre vilkår i Danmark.

undefined

Billede 1 Et af de mange vandhuller som Bjergsalamandergruppen har oprenset i 2015. 

Af Danmarks tre salamanderarter er bjergsalamanderen den sjældne og rødlistede, som kun lever i det sydøstlige Sønderjylland, hvorimod lille og stor vandsalamander er langt mere almindelige her i landet. Det er derfor nødvendigt at sikre bjergsalamanderens overlevelsesmuligheder i Danmark ved naturpleje. 

De små vandhuller i skovene som den typisk yngler i, fyldes langsomt op med blade, som med mange års mellemrum skal fjernes.
”Vandhullerne ligger jo gerne i skoven eller i skovbrynet, og særligt tilgroning af rødel har været et problem” siger Uffe Schear Mikkelsen, formand for Bjergsalamandergruppen. ”58 vandhuller fra 40 til 150 m2 er i år blevet oprenset i samarbejde med Naturstyrelsen og 23 i private skove i samarbejde med Aabenraa Kommune” tilføjer han.

undefined

”Bjergsalamanderen er udpeget som Aabenraa Kommunes ansvarsart og derfor er det ekstra positivt, at vi med den fælles store indsats i år har kunnet hjælpe bjergsalamanderen” siger Niels O. Julsgaard fra Aabenraa Kommune.

På bjergsalamandergruppens hjemmeside (www.bjergsalamander.dk) kan man finde meget mere information om udviklingen og effekterne af de mange vandhuller, der får en hjælpende hånd.