Skader på stier og veje

10-12-2015

Efter en periode med voldsomt vejr er der sket skader på flere stier på Naturstyrelsen Thy's arealer

undefined

Den kraftige nedbør i det sene efterår har forårsaget oversvømmelse på lavtliggende strækninger af stisystemerne. Blandt andet kan nævnes cykelstien langs Kystvejen fra Hanstholm til Klitmøller og MTB-ruten i Svinkløv. De kraftige storme kan have forårsaget væltede træer og nedfaldne grene på veje og stier. Væltede træer og nedfaldne grene vil blive fjernet hurtigst muligt.

I bl.a. Vandet Plantage har en kombination af skovning og udkørsel af træ med tunge maskiner og de store vandmængder forårsaget opkøring af flere stier, herunder ridestien og MTB- ruten. Maskinførerne er opmærksomme på at minimere eventuelle skader, men desværre har vejret drillet i dette efterår. Skaderne vil blive udbedret til foråret.

Vær derfor forberedt på at tage gummistøvler med på skovturen – og på at finde alternative spor og veje, som er farbare.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig