Stormfald og naturovervågning

09-12-2015

Den sidste måned har budt på et par gode efterårsstorme, og dermed også en hel del væltede træer. De væltede træer betyder, at der er gode vilkår for at få et overblik over udbredelsen af to meget sjældne arter: Eremit og Stellas Mosskorpion.

undefined
Bøgetræ væltet af stormen.

 

Eremit (Osmoderma eremita) og Stellas Mosskorpion (Anthrenochernes stellae) er to dyrearter, som begge lever i det smuld, der findes i hulhederne på gamle løvtræer. Begge arter er såkaldte ”nøglearter”, dvs. hvor de findes, kan man være sikker på, at skoven er gammel, måske endda oprindelig, og med en dertil hørende rig forekomst af andre dyr, planter og svampe. Arterne er på EU’s habitatdirektiv, og bliver derfor overvåget i de danske skove med jævne mellemrum.

 undefined

Stellas Mosskorpion. Foto: Jørgen Lissner

Eremit og Stellas Mosskorpion findes ofte i huleheder, som sidder relativt højt oppe i træerne, og det er derfor nødvendigt at medbringe en stige, når man skal ud og kigge efter arterne - med mindre man selvfølgelig kan benytte sig af, at naturen en gang imellem giver en hjælpende hånd: Efter en storm med mange væltede træer kan man undersøge alle hulheder, selv dem som sad meget højt oppe og ikke ville kunne nås med en stige. Desuden mister mange gamle træer deres hule grene, så hulhederne bliver lettere at undersøge. Derfor står Naturstyrelsens zoologikyndige naturovervågere på spring, når der er varsling om kraftig storm.

undefined

Eremit.  

Selve undersøgelsen foregår på den måde, at man ved hjælp af en skovl udtager materiale fra træets hulheder. Dette materiale bliver siet i en sigte med en maskestørrelse på 5mm, og det frasiede materiale undersøges på lokaliteten for Eremit. Derefter tager man det frasiede materiale med ind på laboratoriet og undersøger det for Stellas Mosskorpion. Mosskorpionerne er nemlig så små og svære at artsbestemme, at man bliver nødt til at få dem under en stereolup for at kunne identificere dem helt nøjagtigt.

undefined En gren er knækket af i stormen, og giver gode muligheder for at lede efter Eremit og Stellas Mosskorpion. 

Eremit er i Danmark næsten udelukkende fundet på Sjælland og Lolland. Der findes dog et enkelt, ældre fund fra Fussingø vest for Randers.

Stellas Mosskorpion kendes også primært fra Sjælland, men er også kendt fra et par lokaliteter i Jylland.

Begge arter eftersøges i Rold Skov, da man her har mange gamle træer, og det derfor kunne være et potentielt levested for arterne. Begge arter er svære at finde, så måske gemmer de sig derude?

 

Læs mere om Eremit og Stellas Mosskopion i artsleksikonnet på Naturstyrelsens hjemmeside

 

Læs mere om EU’s habitatdirektiv på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Pressekontaktperson

Anne Louise Møller Tommerup

Biolog
Naturstyrelsen Himmerland

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.