Vejarbejdet på Vildmosevej forlænges

15-12-2015

Færdiggørelsen af Vildmosevej er forsinket og er udsat til 2016

undefined

Hævning af Vildmosevej når ikke at blive færdiggjort inden for den annoncerede tidsperiode og arbejdet vil først kunne afsluttes i begyndelsen af det nye år.

Omkørsel vil fortsat ske som anvist på stedet. Omkørselsvejene forsøges vedligeholdt bedst muligt.

Naturstyrelsen, som er bygherre på projektet, beklager de gener, som vejarbejdet måtte påføre trafikanter i området. Naturstyrelsen vil arbejde for, at vejarbejdet gennemføres så hurtigt som muligt, så generne minimeres. 

Hævning af Vildmosevej er første led i genopretningen af Birkesø. Før vandstanden i søen hæves, skal Vildmosevej hæves for ikke at tage skade.