Borgerinput til ny kyststi ved Springforbi

02-02-2015

En stor gruppe af borger bidrog på borgermødet d. 13. januar til prioritering af elementer ved den nye kyssti.

Den 13. januar 2015 var der dialogmøde om strækningen mellem Taarbæk og Strandmøllekroen. Godt 50 personer deltog i mødet på Taarbæk Skole.

gruppearbejde kyststi

Skovrider Hans Henrik Christensen bød velkommen til mødet. Skovrider Hans Henrik Christensen sagde, at Naturstyrelsen Hovedstaden forventer at have godt 4 millioner til strækningen. Forudsætningen for at kunne gå i gang med renoveringer på strækningen er, at der er opbakning til et projekt, der sikrer, at man kan komme fra den ene til den anden.

Formålet med mødet var at præsentere et helhedsprojekt for området samt at få input til, hvilke strækninger de fremmødte lægger mest vægt på bliver renoveret. På mødet fremlagde Naturstyrelsen et forslag til helhedsplan for området. Helhedsplanen baserer sig på analyse af stiens tilstand, ”blikket udefra og historiske træk” og de mange input fra det første borgermøde. Helhedsplanen kan du finde her. 

Helhedsplan A0-light

Springforbi Helhedsplan og fase1

Helhedsplan A1 borgermøde 13.01.15

På baggrund af oplægget var det deltagernes tur til at give input til det videre arbejde. Gruppevis prioriterede de fremmødte, hvilke indgreb og ændringer de så som værende de vigtigste. Grupperne udarbejdede plancher med deres prioriteringer. Gruppernes arbejde kan ses på de vedhæftede dokumenter. Der blev lagt energi i arbejdet, og Naturstyrelsen takker for det store engagement fra alle deltageres side.

Oversigt for de forskellige elementer af kyststikring grupperne valgte imellem: Elementer kystsikring

Resultater fra de fem grupper præsenteet på plancher. Det kan være nødvendigt at forstørre pdf filen 200% for at læse resultatet.

Kyststi gruppe 1

Kyststi gruppe 2

Kyststi gruppe 3

Kyststi gruppe 4

Kyststi gruppe 5 

Næste skridt i arbejdet er at samle input og på baggrund heraf at udarbejde 1. del af helhedsprojektet med efterfølgende udbud. 

Naturstyrelsen mødes med Følgegruppen og lægger løbende materiale på hjemmesiden.