Ekkodalens vogter

06-02-2015

Der står en død eg midt i Ekkodalen. Nogen kalder den "Ekkodalens vogter", og den er meget mere end død og ulykke. Egen har sin egen magi, og de fleste gæster holder meget af den - ligesom ravnene og rovfuglene, der tit sætter sig til hvile i træet.

Gamle, døende og døde træer er en naturlig del af en vild skov, og så er de levesteder for et hav af særlige insekter og svampe. En ny undersøgelse viser, at der er kommet mere dødt ved i de danske skove.

Ekkodalen_den døde eg_sol og snebyge_2-2-2015_1920x1080 pixel_foto Michael Stotze.JPG
Ekkodalens vogter - den døde eg midt i dalen. (Foto: Michael Stoltze).

Kyndelmisse, den 2. februar 2015, lettede skyerne over Bornholm efter en weekend med sne og frost. Og midt i Ekkodalen tonede den døde eg frem i det blege middagslys, mens de sidste lette snebyger trak over himlen og slap deres hvide drys.

For mange år siden var det god latin at fælde og bruge så godt som alle døende og døde træer. Nu får flere og flere træer lov til at stå til naturlig død og henfald. Af to grunde: De døde træer kan se rigtig godt ud i landskabet, og så er gamle træer, døende træer, døde træer og dødt ved af meget stor betydning for insekter, svampe, laver, mosser, fugle, flagermus og mange andre skabninger. I Ekkodalen er de mange gamle ege én af grundene til, at der her er fundet hele 13 af Danmarks 17 arter af flagermus. Flere end noget andet sted i landet.

Ekkodalen_snebyge og sol_2-2-2015_1920x1080 pixel_foto_Michael Stoltze.JPG

Ekkodalen med Læsåen, den døde eg og de sydøstvendte skråninger med de mange ege ovenfor klippevæggene. Foto: Michael Stoltze). 

En stor, død eg kan være over 100 år om at bliver nedbrudt, og i hele denne lange tid er den levested for et utal af arter. En ny undersøgelse fra Københavns Universitet over dødt ved i de danske skove viser, at mængden af dødt ved har været klart stigende de sidste årtier og forventes at stige betydeligt fremover - især i statens skove.

Ekkodalen, egene, skovene, klipperne og de gamle borge byder sig til for enhver. Der er mange stier af forskellig sværhedsgrad i området, som er spændende at besøge året rundt. Læs mere og se stierne på dette kort over Almindingen.

God tur!

 

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler