Hammerens hede fik hjælp af ilden

24-03-2015

Naturstyrelsen på Bornholm har foretaget en kontrolleret afbrænding af godt to ha (20.000 kvadratmeter) hede på Hammerknuden. Afbrændingen er en del af den pleje, der skal sikre, at hedenaturen bevares på lang sigt.

Heden brændes af under kontrol. Afbrændinger betyder, at der spirer ny lyng frem og det gavner en lang række planter og dyr. (Foto: Berit Nielsen)

Lynghede er en oprindelig type af vild natur i Danmark. Den kræver brand, hård græsning og slitage fra vilde dyr og næringsfattige forhold for at bestå eller opstå. I vore dage er det de fleste steder nødvendigt at pleje heden målrettet ved at rydde træer, sætte græssende dyr på arealerne, slå lyngen eller brænde den af.

På baggrund af gode erfaringer fra vore nabolande er Naturstyrelsen begyndt at praktisere kontrolleret afbrænding af mange danske heder, herunder Hammeren på Bornholm. I 2015 er godt 2 ha (20.000 kvadratmeter) hede blevet brændt af på Hammerknuden. Forinden har Naturstyrelsn registreret, hvad der var af plantearter, og efter afbrændingen vil udviklingen i floraen så blive fulgt for at høste erfaringer til arealet en gang om mange år måske skal brændes af igen. Afbrændingen betyder dels, at der spirer ny hedelyng frem og dels, at en række arter af planter, lav, mos og insekter som sommerfugle og gravehvepse får bedre livsbetingelser.


Hedeafbraending_1_Hammeren_18-3-2015_foto Michael Stoltze.jpg

Hedeafbrænding på Hammeren den 18. marts 2015, hvor Bredskabstyrelsen benyttede lejligheden til at afholde øvelse. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen). 

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm

Kontakt

Morten Ravnholt

Skovfoged
Bornholm