Naturstyrelsen og Hjørring Kommune indbyder til idé-møder om skovrejsning ved Sindal, Hjørring og Løkken

02-02-2015

I løbet af det sidste års tid har Naturstyrelsen erhvervet arealer til 3 skovrejsningsprojekter i Hjørring Kommune. Skovrejsningsprojekterne skal beskytte drikkevandet og give borgerne bedre muligheder for friluftsliv og de gennemføres med bidrag fra Hjørring Kommune, vandværkerne i Løkken, Hjørring og Sindal samt Sindal Menighedsråd.

Vinterstemning i Slotved Skov (Foto: Helene Overby)

Naturstyrelsen vil gerne have idéer til hvordan arealerne skal anvendes og derfor indbydes der til offentlige idé-møder i februar og marts. Borgmester Arne Boelt vil byde velkommen og derefter bliver der rig lejlighed til både at høre om projekterne og bidrage med egne idéer. Skovene vil herefter blive planlagt og bliver så anlagt i 2015 og 2016.

Det første møde bliver i Sindal onsdag d. 4. februar kl. 19.00 i festsalen på Sindal Skole. Her er det udvidelsen af Slotved Skov fra 46 ha. til 142 ha., der er på programmet. ”Der er i forvejen rigtig mange mennesker, der bruger Slotved Skov og arealerne omkring præstegården, så vi håber, at mange vil møde op med idéer og meninger om både de landskabelige – og rekreative forhold”: siger skovfoged i Naturstyrelsen Helene Overby. Ved Slotved Skov overtager Naturstyrelsen sammen med landbrugsjorder også gammel skov og det giver særlige udfordringer at skulle sikre udsigter, gamle skovbryn og spændende landskabsformer, når man skal plante ny skov. Naturstyrelsen kender heller ikke de ruter og rundture folk benytter, når de går ture og de lokales bidrag kan være med til at sikre, at stierne i projektområdet kommer til at binde hele området vest for Sindal bedre sammen. Dyrehaven med dådyr tænkes udvidet med flere græsningsarealer tættere på byen og her tror vi også, at de lokale kan komme med idéer til, hvor hegn og låger mest hensigtsmæssigt kan placeres – siger Helene Overby.

Mandag d. 2. marts vil der blive afholdt idé-møde om den nye skov ved Højene i Hjørrings nordlige ende. Skoven vil blive ca. 70 ha. og komme til at ligge i to blokke – den ene mellem Vellingshøjvej og Skagensvej og den anden nord og vest om Gammel Højene inkl. Vinstrup Bjerg. Her håber Naturstyrelsen også, at mange vil være interesseret i at bidrage med idéer til skovtyper, stier, faciliteter, natur osv. Ved Hjørring har Naturstyrelsen i forvejen kun et lille skovareal øst for Ringvejen, så kommunen og Naturstyrelsen er meget interesseret i at binde nye stier i skovrejsningsområderne sammen med byens øvrige stinet og grønne områder for på den måde at give mulighed for længere ture, fortæller Helene Overby. Sidst men ikke mindst er der mulighed for at komme med idéer til skovens navn, da det endnu ikke er lagt fast.

Mandag d. 9. marts er det udvidelsen af Nybæk Plantage sydøst for Løkken, som er på programmet. Plantagen vil blive udvidet mod øst med ca. 40 ha. Udvidelsen vil binde Nybæk Plantage sammen med Åsendrup Banesti og videre syd om golfbanen og ud til Vrenstedvej. Det skulle gerne give mange forskellige tur-muligheder for borgere og gæster i Løkken. Landskabet er fladt og lavt og Naturstyrelsen forventer at arealerne helt overvejende skal tilplantes med skov, da det er en skovfattig egn, hvor læ nogle gange er et yndet alternativ til stranden. Der er også her mange muligheder for at komme med idéer – skal der være en sø, hvor skal stier, parkering og andre faciliteter ligge og hvilke træarter skal plantes? Sikkert er det, at der skal findes en ny placering af hundeskoven, da den eksisterende ligger for langt fra parkeringsmulighed og de gængse ruter rundt i skoven og måske også er for kedelig.

Der vil senere blive annonceret mødested for møderne i Hjørring og Løkken. Naturstyrelsen håber, at rigtig mange vil tage imod tilbuddet og møde op med lokal viden og idéer til de tre møder. Man skal ikke tænke, at der jo først bliver skov om 50-100 år og at det derfor ikke er vedkommende for mig, for oftest kan arealerne bruges med det samme og der indfinder sig typisk skov-udtryk inden der er gået 10 år, fortæller Helene Overby. Bidraget fra borgerne skal gerne betyde, at de nye områder bliver planlagt så godt som muligt og dermed blive til glæde for befolkningen mange år ud i fremtiden – både i form af rent drikkevand og rekreative arealer.

Skovrejsningsareal ved Sindal.jpg

Skovrejsningsområdet vest for Sindal merkeret med rødt

Kontaktinformationer

Helene Overby

Skovfoged
Naturstyrelsen Vendsyssel