LIFE Hulsig Hede projektet er godt i gang...

24-02-2015

Kontrakt med COWI A/S om kortlægning af Rosa rugosa er nu underskrevet

Kortlægning af Rosa rugosa.

Der er nu indgået kontrakt med COWI A/S om kortlægning af forekomster af rynket rose (Rosa rugosa) hele projektområdet (4.700 ha.).

Kortlægningen starter 1. marts og afsluttes 1. juni. Kortlægningen foretages som Remote Sensing, hvilket vil sige på baggrund af telemåling, der bruger infrarødt lysspektrum registreret fra fly eller satellitter. Man foretager en manuel (observationer til fods i naturen) klassifikation af plantesamfundene og især rynket rose, så man er i stand til via edb-programmer at ”filtrere” det infrarøde lysspektrum, så man på ortofotos fra 2013-14 kan udskille forekomster af rynket rose. Forekomsterne registreres på GIS-kort, som senere vil danne baggrund for planlægning af rydningsaktioner.(billed af rynket rose i vintertilstand)

Nyhed februar 2015 Rugosa.jpg

Rosa rugosa skal nu kortlægges i projektområdet.

(Foto: Karsten Frisk - Naturstyrelsen)