Naturnær skovdrift i Sollerup Skov

19-02-2015

I denne uge har støj fra vores motorsave flænget freden i Sollerup Skov ved Faaborg. Naturstyrelsen Fyn har brugt nogle dage på at fælde store bøgetræer, som skal bruges til gulvbrædder og møbler.

Vinteren er sæson for skovarbejde. I gamle dage var der tid til at fælde træer til brænde, redskaber og bygninger, når ikke man skulle på arbejde i markerne.

I dag sker skovning hele året. Skovning af store løvtræer foregår især om vinteren. Det passer bedst i forhold til naturen og de tekniske forhold omkring skovning.

Alligevel kan det det se voldsomt ud, når vi fælder de store træer. Snitflader og savspåner fra motorsaven lyser op i skovbunden som traktorerne også har sat deres spor i. Hist og her er skovvejene ramponerede, fordi vi har trukket de tunge kævler hen over dem.

I Naturstyrelsens skove laver vi naturnær skovdrift. Det betyder blandt andet, at vi ”plukker” de træer vi skal bruge ud af bevoksningerne, og undgår at fjerne alle træerne i et område. Nye træer opstår ved selvforyngelse. Det vil sige, at unge træer spirer frem fra de frø, som skovens gamle træer har kastet. På den måde sørger vi for, at der hele tiden er skov, selvom vi af og til henter træer ud. Traktorer og maskiner skal holde sig til de faste kørespor, så vi ikke kører hele skovbunden i stykker. Vi efterlader enkelte af skovens store træer til død og forfald, så der er noget at leve af for svampe og insekter.

På den måde forsøger vi at tage hensyn til naturen, samtidig med at vi henter bæredygtige byggematerialer ud af skoven.