Nye ledere af de 4 naturcentre i Naturstyrelsen Midtjylland

24-02-2015

Gitte Eriksen og Carsten Nielsen er 1. januar 2015 ansat som ledere af de naturcentertilbud, der hører under Naturstyrelsen Midtjylland. De får sammen ansvaret for enhedens samlede undervisnings- og livsmestringsopgaver samt øvrige naturvejledning for kommuner, skoler, institutioner, borgere og turister.

Med ansættelsen af Gitte og Carsten er det vores ambition at fastholde og udvikle Naturstyrelsen Midtjyllands mange tilbud til såvel skoler og institutioner som social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet samt borgere og turister, siger skovrider Poul Ravnsbæk.

Gitte Eriksen og Carsten Nielsen afløser Torben Bøgeskov og Rikke Mørk Lund. Torben Bøgeskov arbejder fremover bl.a. med udviklingsprojekter, partnerskaber og kommunikation, mens Rikke Mørk Lund af private grunde har søgt nye udfordringer uden for Naturstyrelsen.

De to nye ledere vil have fokus på skolereform, heldagsskole, socialt udfordrede borgere, sundhed, motion, socialpædagogiske projekter, naturoplevelser og et aktivt friluftsliv.

Gitte Eriksen 

Gitte Eriksen kommer fra en stilling som seminarielærer i naturfagene og har tidligere arbejdet med naturformidling og didaktik. Gitte er uddannet naturvejleder og har en Master i Biologi fra Århus Universitet. Gitte skal primært lede indsatsen inden for skole- og daginstitutionsområdet, herunder sikre Naturstyrelsens fortsatte understøttelse af skolernes implementering af skolereformen med fokus på læring inden for naturfag, matematik og dansk koblet med bevægelse og motion.

Carsten Nielsen

Carsten Nielsen kommer fra en stilling som ledelses-, projekt- og proceskonsulent og har bl.a. arbejdet med socialpædagogiske projekter i naturen. Carsten er uddannet friluftsvejleder og har en Master i Friluftsliv fra Københavns Universitet. Carsten skal primært være ansvarlig for enhedens indsats inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med fokus på, hvordan socialt udsatte styrkes i deres udvikling på vej til arbejdsmarkedet, til en uddannelse eller til en mere selvkørende hverdag med mindre behov for hjælp. Hertil kommer naturvejledning for borgere og turister.

Torben Bøgeskov

Projektleder, naturvejleder
Naturstyrelsen Midtjylland