Slæbestedet ved Flyvesandet er lukket

20-02-2015

Slæbestedet til småbåde på stranden ved Flyvesandet på Nordfyn er blevet fjernet.

Siden slutningen af 1990'erne har det været muligt at køre ned og udsætte småbåde fra en betonrampe på stranden ved Flyvesandet på Nordfyn. På det tidspunkt, hvor slæbestedet blev etableret, var det Fyns Amt, som ejede arealet ved Flyvesandet, som bl.a. omfatter Flyvesandets Campingplads. Arealet blev ved kommunalreformen i 2007 overdraget til Naturstyrelsen Fyn.

 Naboen til de offentligt ejede strandarealer på Flyvesandet er Egebjerggaard A/S, som siden arealerne blev udstykket til offentlige formål i 1958 har haft en tinglyst indsigelsesret mod etablering af nye anlæg og bygninger på arealerne. Egebjerggaard har meddelt, at de ikke blev hørt i forbindelse med etableringen af slæbestedet på stranden, og at de ønsker, det bliver fjernet.

 Naturstyrelsen Fyn tager ønsket til efterretning, og har derfor valgt at fjerne anlægget.

 Hvis man ønsker at sætte både i vandet på Nordfyn er man herefter nødt til at anvende slæbestederne ved Bogense Marina, Skåstrup, Otterup Lystbådehavn eller Klintebjerg, som er de nærmeste alternativer. 

Kontakt

Søren Kirk Strandgaard

Skovrider