Trailcenter Slettestrand – forbedring af de rekreative muligheder i Svinkløv og Kollerup

06-02-2015

Arbejdet med at etablere et 12 km langt nyt mountainbikespor i Kollerup Plantage er gået i gang.

Naturstyrelsen Thy og Jammerbugt Kommune har i partnerskab med Trailbuilderlauget Slettestrand i januar igangsat projektet ”Trailcenter Slettestrand”. Projektets mål er at etablere et nyt ca. 12 km. langt MTB-spor i Kollerup Plantage, der skal forbindes med MTB-sporet i Svinkløv Plantage. Derudover udarbejder vi nye kort, skilte og informationsmaterialer med fokus på alle typer stier (ride-, vandre og cykelstier, kommunale som statslige) i området Kollerup, Svinkløv og Slettestrand. Kollerup er en ”bynær” plantage og sporet vil komme mange lokale brugere til gode.

Nye muligheder for mountainbikere

Arbejdet med at etablere den nye rute i Kollerup Plantage er gået i gang. Samtidig forbedres ruten i Svinkløv Plantage. Sporenes ruteføring er fastlagt i samarbejde mellem lokale mountainbikebrugere og Naturstyrelsen.

Der er fundet en fælles løsning, som både sikre spændende spor samtidig med, at man undgår at genere andre brugere af skoven”, udtaler skovfoged Thomas Wessel Fyhn, Naturstyrelsen Thy.

Forstyrrelsesmæssigt er det også et fremskridt med et professionelt anlagt spor fremfor de uautoriserede spor, som ellers har præget området. Lokalt ser man frem til de nye spor.

Ny spor for alle

Mountainbikecykling er en friluftsaktivitet i vækst, og det er en aktivitet, som tiltaler mange forskellige brugergrupper – fra børn til ældre.

Svinkløv hører til blandt landets bedste mountainbikespor – og med de nye omlægninger/spor bliver oplevelsen bedre for alle”, fortæller Esben Kronborg fra Slettestrand Feriecenter.

Trailbuilderlauget fra Slettestrand lægger mange timer i etableringen af sporene i samarbejde med professionelle sporlæggere, og det er et samarbejde, vi alle er meget glade for”, fortsætter Thomas Wessel Fyhn.

Sporbygning Kollerup 2.jpg

Der bliver etableret et lokalt brugerråd for området, så de mange forskellige brugeres interesser for at cykle, vandre og på anden vis opleve området komme til at passe sammen.

Ny formidling af cykel-, ride- og vandremuligheder

En af kongstankerne i projektet Trailcenter Slettestrand er at forbedre formidlingen af de mange rekreative muligheder i Svinkløv og Kollerup området”, udtaler projektleder Mette Wessel Fyhn, Jammerbugt Kommune.

Med nye kort, skilte og foldere vil de mange muligheder for at cykle, vandre, løbe og ride i området blive tilgængelige for alle. Det har været et stærkt lokalt ønske gennem lang tid, og alle parter glæder sig til samarbejdet Destination Slettestrand, så områdets mange muligheder bliver tydeliggjort til glæde for både lokale og turister.

God fornøjelse i vinterferien

Udover Svinkløv og, snart, Kollerup har Naturstyrelsen Thy MTB ruter i Vilsbøl, Vandet og Tvorup Plantage.
Du kan finde mere information om mountainbikeruterne under naturoplevelser.

Anne-Sophie Freltoft Knudsen

Forstfuldmægtig