Borgere og lokale interessenter skal være med til at indrette naturen i Thy, Hanherred og på Mors

19-01-2015

Borgere og lokale interessenter kan være med til at bestemme, hvordan naturen skal forme sig på Naturstyrelsen Thys arealer.

Driftsplanen for Naturstyrelsen Thy skal revideres i løbet af 2015. Processen er i den indledende fase, og allerede nu vil Naturstyrelsen gerne inddrage brugerne i processen. Frem til 1. marts 2015 inviteres borgere og interessenter til at komme med idéer og forslag til planen.


Naturstyrelsen arbejder ud fra en samlet plan for, hvordan plantager og naturarealer skal se ud i fremtiden. Driftsplanen er gældende i en periode på 15 år og revisionen finder sted midtvejs. Driftsplanen viser, hvor Naturstyrelsen skal rydde skov eller, hvor friluftslivet skal udvikles og hvor skoven skal være helt urørt. Driftsplanen sætter dermed de langsigtede mål for de statsejede naturområder i Thy, Hanherred og på Mors. Revisionen omfatter bl.a. en evaluering af indsatsen i den første del af perioden og en plan for den næste 6 års periode. Som en væsentlig del af revisionen implementeres naturstyrelsens zonering for friluftsliv.

"Vi har brug for, at lokalbefolkningen, samarbejdspartnere, interessenter og brugerne af vores arealer er med til at planlægge, hvordan vi tilrettelægger vores natur og friluftsmuligheder. En god driftsplan kræver input fra mange kanter, og jeg håber, at mange vil synes, at det er sjovt og spændende at deltage i processen", siger Skovrider Ditte Svendsen.


Du kan bidrage til arbejdet med revisionen af driftsplanen ved at sende os:


Din viden om arealerne. Det kan f.eks. være en registrering af natur- og landskabsforhold, gerne med kort, med en specifik udpegning af f.eks., hvor orkideerne vokser eller hvor rovfuglen har rede. Det kan også være viden om anvendelse af arealerne: hvor holder brugerne særligt af at komme, hvor er der evt. konflikt mellem forskellige brugergrupper.


Dine ønsker til den fremtidige forvaltning af arealerne. Det kan f.eks. være ønsker om træartsvalg, genopretning af flere moseområder i skoven, anlæg til friluftsliv f.eks. stier og bålpladser.


Send os dit bidrag på e-mail: Obfuscated Email


Nationalpark Thy arbejder i øjeblikket med revisionen af Nationalparkplanen 2016-2022. Det har i den sammenhæng også været muligt for borgere og interessenter at bidrage med forslag til Nationalparkplanen. Forslag der er indsendt i den forbindelse, som vedrører Naturstyrelsens arealer, vil Naturstyrelsen automatisk inddrage i revisionen af driftsplanen for Naturstyrelsens arealer.


I foråret 2016 forventer Naturstyrelsen at være klar med et planudkast, der kan sendes i offentlig høring.

Du kan læse mere om hvordan du kan bidrage til revisionen af driftplanen

Malene Qvistgaard

Forstfuldmægtig