Egebuk - en bille lidt ud over det sædvanlige

26-01-2015

Skovarbejder og tømrer Jørgen Kunø gjorde store øjne da han forleden stødte på en bille i et stykke træ.
Heldigvis pillede han den forsigtigt ud, til stor glæde for os andre.

Skovarbejder Jørgen Kunø Knudsen er normalt et stille væsen, men en opmærksom iagttager. Da han under bearbejdning af egetræ fik øje på en stor bille var han hurtigt og pillede den fri og gemte den.

Heldigvis, for det viste sig at være en egebuk (Cerambyx cerdo), en 5 cm lang bille hvis larver lever inde i gamle egetræer.

Arten findes ikke i Danmark, og i norden kun i et enkelt område på Øland, så spørgsmålet var, hvor kom billen fra?

 

Det gav vild opstandelse ved formiddagskaffen hos naturstyrelsen Søhøjlandet da dyret kom ind, og spørgsmål på kryds og tværs.

Det viste sig at træet er importeret fra enten Polen eller Ukraine, og billen må så være fulgt med inde i træet som blind passager.

 

Træbukken her var død, men kan sagtens have vært levende endnu ved importen. Larven gnaver sig afsted inde i træet i ca. 5 år før den forpubber sig og forvandles til voksen bille, og de voksne biller kan også finde på at gemme sig inde i hullerne og kun komme frem ved aftenstide.

 

Spørgsmålet er så naturligvis, ville den kunne have etableret sig i Danmark?

Svaret er nej, egetræer har vi nok af. Men ege alene gør det ikke, de skal stå frit så de modtager sol, være gamle med dyb bark og gerne saftflod, altså oldingetræer der står sollyst, og det  er ikke det vi har i Danmark.

 

Ellers ville den nok med sin sjældenhed i Norden have været anset for en gevinst med henblik på biodiversitet.

I det øvrige Europa anses arten nok for mere udbredt men også i tilbagegang på grund af manglende levesteder.