Forskningsrapport om ny hellekiste i Stampe skov

23-01-2015

I forbindelse med anlæggelse af en ny sti i Stampeskoven umiddelbart syd for Raadvad i efteråret 2013 stødte personale fra Naturstyrelsen på en slags stensætning i stitracéet, hvorefter Kroppedal Museum, der har det arkæologiske ansvar for dette område, blev kontaktet. 

Hellekisten fra stampeskov

Der er nu udarbejdet rapport over undersøgelsen af hellekisten, som kan hentes her: Link hellekiste 

Hellekisten er bevaret i sin oprindelige udforming og kan ses nær stien lidt syd for Rådvad vandrehjem.