GIS-temaer på Danmarks Miljøportal er nu opdateret jvfr. Bekendtgørelse nr. 1255

12-01-2015

Danmarks Miljøportal er nu opdateret i forhold til bekendtgørelse nr. 1255 om udpegning af drikkevandsressourcer

Vi har desværre oplevet, at der i en periode har været tekniske udfordringer i forhold til at få opdateret en række af Naturstyrelsens GIS-temaer på Danmarks Miljøportal, så de er i overensstemmelse med den seneste bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1255 af 26. november 2014 om udpegning af drikkevandsressourcer). Det drejer sig om følgende temaer:

-          Drikkevandsinteresser – seneste viden

-          Nitratfølsomme indvindingsområder – seneste viden

-          Indsatsområder mht. nitrat

-          Indvindingsoplande udenfor OSD

Siden bekendtgørelsens ikrafttræden har der været tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen og Danmarks Miljøportal for at løse udfordringerne. Udfordringerne er nu løst og de nyeste områdeudpegninger fra bekendtgørelsen fremgår af Danmarks Miljøportal.